GLED Partners; kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ile idare ile yapılacak sözleşmelerin hazırlanması, kamu ihalelerinin takibi, bu bağlamda yapılacak sözleşmelerin hazırlanması ve idare ile özel hukuk kişileri arasında doğacak imar hukuku başta olmak üzere idari para cezası, yıkım kararı vb uyuşmazlıkların çözümü, davaların İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde yürütülmesi ve temsili ile kamu kurum ve kuruluşlarında işlerin takibi hususlarında müvekkillerine hizmet sunmaktadır.