GLED Partners; müvekkillerine iş şartlarına uygun olarak fikri ve sınai mülkiyet varlıklarını oluşturmaları ve bunlardan istifade etmeleri ve haklarının korunması konusunda hukuki destek sağlamaktadır.

GLED Partners; müvekkillerine fikri ve sınai hakları ile ilgili lisans anlaşmaları akdetmeleri konusunda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Ayrıca, Türkiye’de mevcut fikri ve sınai hakları da araştırarak, yurtdışında tescilli ya da tanınmış bir hakla ilgili olarak Türkiye’de karşılaşılabilecek potansiyel ihlal, itiraz ya da sair hukuki ihtilaflar konusunda değerlendirme yapmaktadır.

GLED Partners; tarafından görülmüş ve görülmekte olan dava ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin olarak; fikri ve sınaî haklar hukuk mahkemeleri ve yüksek mahkeme nezdinde iptal davalarının takibi ve sonuçlandırılması, Türk mahkemeleri nezdinde ihlal davalarının takibi, fikri ve sınaî haklar ceza mahkemeleri ve yüksek mahkeme nezdinde ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması, internet yoluyla yapılan marka ihlallerine yönelik sürecin takip edilmesi, internet ortamında ve diğer mecralarda müzik, video içeriklerinin satışına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri bünyemizde mevcut marka vekilleriyle vermektedir.